Bøjdenvejen 82 Krarup, 5750 Ringe, Tlf.: 62 27 27 66, Email: krudtuglen.krarup@mail.dk
Bestyrelsen
Bestyrelsen:

Formand: Kikki Skovgaard Knudsen - kikkiskovgaard@gmail.com
kassere: Tanja Milling Bonde Ravn ( Nikolaj)                                                                                                                           
næstformand: Christina Illum (Nicolai)
menigt medlem: Jesper Sørensen (Sebastian)

menigt medlem: Louise Lenea Jørgensen (Marcus og Malte)
menigt medlem:  Mikkel Franklin Simonsen (Tilde)                                                                                                                             
suppleanter: Dorte Lund (Oliver og August),  Benjamin Anderser (Oscar)
personalerepræsentant: Laila Nielsen

sekretær: Steen Negithon

Man sidder i bestyrelsen for en 2 årig periode. Det vil sige, at der er 3 der opstilles i lige år og 2 i ulige år. Der ud over har bestyrelsen mulighed for, via vedtægterne, at pege på en ekstra til bestyrelsen, som ikke har barn i Krudtuglen. 
Suppleanterne sidder for et år ad gangen

Bestyrelsesmøderne er åbne, så alle forældre er velkomne til at deltage. Man har dog ingen stemmeret, hvis der skal stemmes om et emne. Møde kan lukkes for enkelte punkter eller hele mødet, hvis indholdet på mødet/punktet er af enkeltsagskarakter.

Der er møde ca 10 gange om året a 2 timers varighed. Hvilket vil sige, at der ikke er møder i juli og december. Der kan altid blive indkaldt til ekstraordinært  møde ved behov.

Møderne ligger i tidsrummet 19.00 -.21.00

Sidst opdateret 3. april 2019