Aktiviteter

Samling:

 

 

Rundkreds i børnehaven:

 

Vi øver mange forskellige ting når vi har rundkreds.

 • Vi arbejder hver dag med dag, dato, måned, årstid og årstal. Vi arbejder hver dag med bogstavslyde ( K = kaninen Karlo ).
 • Dette gør vi så kan arbejde med de børn som har nogle slåfejl/udtale udfordringer uden , at blive taget fra.
 • Sange, rim og remser. Her arbejder vi også med sproget.
 • Lytte til hinandens fortællinger og vente på tur.
 • Øver dialogen. Turtagning så den skifter mindst 3 gange.

 

 

Fri leg:

 

Legen er et frirum for barnet, hvor det kan eksperimentere og fantasere og bearbejde stort som småt. I legen er det lille barn ikke afmægtigt og afhængigt af den ydre verden, men kan skabe sig en egen verden, hvor alt principielt er muligt.

Det får herigennem mulighed for at fastholde og bearbejde virkelige hændelser i legens symbolske former, at afreagere følelsesmæssige belastninger, eksperimentere med forskellige rolleidentiteter og i samspillet med de andre børn udvikle social kompetence og forståelse for sig selv og verden. Hertil kommer, at barnet i legen har rig mulighed for at udvikle abstraktions- og koncentrationsevne, sprog, kreativitet og kulturel kompetence – alt sammen evner, som er nødvendige forudsætninger for en vellykket skolestart.

Voksenstyrede aktiviteter:

 

Er en aktivitet som styres af en voksen for at tilføre/udvikle det enkelte barn eller en gruppe. Det være sig motoriske, sproglige eller socialefærdigheder.

 

 

Legepladsen:

 

På legepladsen bliver der også leget en del fri leg, samt voksen styrede lege. Her kan børnene rigtig give den gas , da der er højt til loftet. Vi kan faktisk også se, at børnen tager de aktiviteter til sig, som de voksne sætter i søen. Her tænker vi blandt andet på, at børnene ofte står på scenen og trykker den max af med de sang , som vi har sunget i rundkredsen.Eller når børnene leger "alle mine kyllinger", "der kom en mand fra det røde hav" og mange andre.

Vi har også et område af legepladsen, hvor det er tilladt at slås, dog uden at man må slå, sparke eller skubbe bagfra. Det er vel mere rigtigt at kalde det at bryd eller prøve krafter med hinanden.

Her ude bliver der lavet huler, bygget med mælkekasser, leget i sandkassen og mange andre ting.

 

 

Ture:

 

Vi tager på tur ud af huset 1 gang om ugen og 1 gang i måneden er det en lidt længere tur. Vi tager meget rundt i lokalområdet for at vi lære det at kede og se de dejlig steder der ligger lige rundt om Krudtuglen. På disse ture øver vi os i hvordan man skal opfører sig i trafikken. Dette er en vigtig øvelse til når vi kommer til storbyerne Ringe og Faaborg.

 • Skyttehuset
 • Tur rundt i området
 • Kirkebakken
 • alpakkerne
 • Voldbjerg
 • Badeanstalten i Faaborg, leg på udsigtstårnet eller en tur rundt i byen mm
 • Ringe bibliotek, ringe sø mm
 • Bjørnø