Forebyggende indsats

 

Det kan være nødvendigt at lave forebyggende indsatser i børnehaven. Forebyggende indsatser kan blandt andet være sprogtest eller hjælp fra forskellige konsulenter.

Forebyggende team

Der er tilknyttet et fast forebyggende team til Krudtuglen. Teamet består af sundhedsplejerske, pædagogisk psykologisk konsulent og en socialrådgiver.

I konkrete situationer kan andre fagligheder (for eksempel psykolog, ergo- eller fysioterapeut) inddrages i samarbejdet efter aftale mellem børnehaven og det flerfaglige team.

Teamet har mulighed for at give generel sparring og faglige udviklingsdrøftelser til personalet. Forældre bliver altid inddraget, hvis vi har behov for sparring omkring jeres barn, ligesom I indbydes til at deltage i mødet.

Sprog

Sproget er et af barnets vigtigste redskaber til at møde verden med.

Det er gennem sproget, at relationer etableres og udvikles. Her får barnet mulighed for at indgå i sociale sammenhænge. I lege kan barnet indgå, og være med til at påvirke legen.

Jo større et ordforråd barnet udvikler i sine tidlige år, jo større muligheder har det for at kunne klare sig godt i skolen og senere i livet.

I Krudtuglen laver vi en test af både sprog og motorik efter behov. I de tilfælde hvor vi oplever tegn på udfordringer laver vi i samarbejde med jer forældre et forløb for at styrke barnets vanskeligheder.

Læs mere om sprogvurdering på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside

Barnet i centrum

Vi har løbende samtaler med forældrene, når der opstår et behov. Vi afholder samtaler efter denne model. Vi afholder en samtale med forældrene efter 3 mdr. i begge afdelinger. I vuggestuen afholdes der desuden en samtale når barnet bliver 2 år og ved overgang til børnehave. I børnehaven afholder vi samtaler hvert år i november måned.

Inklusion

Alle børn har ret til at være en del af fællesskabet og dermed mulighed for at få en god ven. Vi har fokus på hvordan vi snakker til og med hinanden.

Vi voksne - forældre og personale - har et ansvar for at ingen børn stilles udenfor fællesskabet. Vi arbejder målrettet med at skabe inkluderende fællesskaber i Krudtuglen og italesætter overfor børnene at der er plads til alle - selv om vi er forskellige.

Ansvaret er de voksnes. Både os i Krudtuglen og jer som forældre.

Læs mere om inklusion på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside