Overgange

Fra vuggestue til børnehaven:

 

Overgangen til børnehaven starter allerede når man begynder i vuggestuen. Hverdag starter man med at være sammen børnehave og vuggestue indtil kl 7.30 og slutter dagen med på samme måde som vi startede fra kl 15.30.

Børnene skal starte i børnehave når de er 2,11 år. For at børnene får en blid overgang fra vuggestue til børnehave indkøre vi barnet i børnehaven den sidste uge i måneden før de skal starte i børnehave. Det vil sige at de bliver afleveret om morgen inde i børnehaven og er i børnehaven indtil de har spist madpakker hvorefter de kommer tilbage til vuggetuen og er indtil de bliver hentet.

Ugen op til indkøringen holder vi afslutning for barnet, enten med eller uden forældre, i vuggestuen. Her deler barnet ofte noget ud og barnet får en gave af vuggestuen.

 

Fra børnehaven til Krarup friskole:

 

Fra børnene går i den næst ældste gruppe i børnehaven og frem til de skal i skole, kommer de ovre på skolen fra 1. september og frem til jul en gang om ugen i en time. De børn som så går i den ældste gruppe fortsætter med at komme på skolen frem til start på forårs SFO.

 

Vi afholder et overleveringsmød mellem børnehaven og skolen, så skolen er klædt på til de nye børn. Mødet finder ikke sted ude forældrenes samtykke.

 

 

Den 31. marts kl 13.00 pakker børnehavebørnene sine ting sammen og går op til lågen, hvor en voksen(den som skal have børnene i SFO) fra Karup friskole står og tager imod.