forældrerådet

     

Menigt medlem: Dorte Lund (August)
Menigt medlem: Nicolaj Bach Eriksen ( Carl-Emil og Gry )

Menigt medlem: Tanja  Bonde Ravn ( Nikolaj og Majse)

 

Personalerepræsentant: Laila Nielsen                                                                                                                       

Suppleanter: Michaela Egemose Fribo (Christoffer), 

Sekretær: Steen Negithon

Om bestyrelsen

Man sidder i forældrerådet i et år ad gangen. Hvilket vil sige der er valg om alle 3 pladser hvert år. Denne ene af de forældrevalgt for en plads i skolebestyrelsen. Forældrerådet vælger selv hvem de ønsker som skal have denne plads.