Bestyrelsen

Formand:  Christina Illum (Nicolai og Sophie)
Kasserer: Tanja Milling Bonde Ravn (Nikolaj)                                                                                                                           
Næstformand: Dorte Lund (August)
Menigt medlem: Signe Nielsen Simonsen (Tilde)

Menigt medlem: Charlotte Bønke Vestergård (Victoria)

Personalerepræsentant: Laila Nielsen                                                                                                                       

Suppleanter: Michaela Egemose Fribo (Valdemar), Nicolai Bach Eriksen  (Carl-Emil)

Sekretær: Steen Negithon

Om bestyrelsen

Man sidder i bestyrelsen for en 2 årig periode. Det vil sige, at der er 3 der opstilles i lige år og 2 i ulige år. Der ud over har bestyrelsen mulighed for, via vedtægterne, at pege på en ekstra til bestyrelsen, som ikke har barn i Krudtuglen. 
Suppleanterne sidder for et år ad gangen.

Bestyrelsesmøderne er åbne, så alle forældre er velkomne til at deltage. Man har dog ingen stemmeret, hvis der skal stemmes om et emne. Møde kan lukkes for enkelte punkter eller hele mødet, hvis indholdet på mødet/punktet er af enkeltsagskarakter.

Der er møde ca 10 gange om året a 2 timers varighed. Hvilket vil sige, at der ikke er møder i juli og december. Der kan altid blive indkaldt til ekstraordinært  møde ved behov.

Møderne ligger i tidsrummet 19.00-21.00