børn i udsatte positioner

Alle børn kan på tidspunkter komme i en udsat position, hvor fællesskabet bliver svært. Nogle børn har større risiko for oftere at havne i denne udsatte position end andre, ikke alle børn har samme baggrund. Det er helt ok, at have en dårlig dag og ikke have lyst til at være med. Men hvis der mange dårlige dage, så er der noget, vi sammen skal have kikket på.

Personalet er opmærksomme på alle børn, men de er særligt opmærksomme på de børn, som af forskellige grunde falder ud af fællesskabet.

  • Nogle børn har i periode større behov for tæt guidning og støtte end andre. Eller måske har barnet brug for at blive skærmet fra de andre i rolige omgivelser.
  • Måden vi indretter vores læringsmiljø på giver børnene mulighed for fordybelse i mindre grupper bl.a. baseret på observationer af børnenes hverdag, trivsel og interesser.
  • Hvis vi oplever, at et barn viser tegn på at føle sig presset i de store fællesskaber i Krudtuglen, giver vi det lov til at trække sig, når det ønsker det. Vi giver barnet lov til at se fællesskabet an, eller deltage i det omfang det mestrer.

 

  • Vi arbejder i mindre grupper, når vi laver aktiviteter eller leger med børnene. Vi har også mulighed for, at gå ind i et af de mindre rum med få børn. Her vil vi tage udgangspunkt i ting, som børnene er optaget af.
  • Vi giver også ofte børn, der har behov for det, et frirum, ved at de deltager i det praktiske sammen med en voksen, og derved få succesoplevelser og føle sig betydningsfuld. F.eks. dække bord, bage boller eller skære frugt.

 

  • Hvis vi oplever, at et barn er meget uroligt og har svært ved at være i fællesskabet og aktiviteten, er vi mere rammesættende. Barnet kan evt. få lov at vælge aktiviteten, men skal blive sammen med den voksne og være ved aktiviteten i et mindre tidsrum.

 

  • For at sikre at barnet udvikler og danner sig bedst muligt, er vi opmærksomme på barnets nærmeste udviklingszone. Vi differentierer aktiviteterne, så de foregår på forskellige niveauer og herigennem skaber vi mulighed for at alle kan deltage.

 

  • Krudtuglens personale har altid mulighed for samarbejde med PPR, så der kan komme en anden faglighed, der kan åbne op for andre handlemuligheder.

 

 

 

Vi arbejder ud fra at alle børne skal behandles ens ved at gøre det forskelligt. Det gør sig i den grad gældende når vi arbejder med børn i udsatte positioner. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte barns udfordringer og sammensætter aktiviteten/opgaver herefter.